Weak-hearing children at the Petrovsky Stadium

Дата съемки:

Tuesday, 15 May 2018, 22:15

Место съемки:

Санкт-Петербург, Россия

Фотография:

9 из 19

ID в Медиабанке:

514870