Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене» 

Дата съемки:

Wednesday, 11 September 2019

Место съемки:

Санкт-Петербург, Россия
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио (на снимке) в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 17:28
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 623 × 2 416 / 2,15 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 14:53
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 861 × 2 574 / 2,59 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 17:11
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 861 × 2 574 / 2,78 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 14:53
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 861 × 2 574 / 3,28 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева (на снимке) и Йордана Осорио в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 17:29
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 861 × 2 574 / 2,66 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева (на снимке) и Йордана Осорио в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 17:11
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 861 × 2 574 / 2,94 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 14:53
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 563 × 2 375 / 2,18 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева (на снимке слева) и Йордана Осорио (на снимке справа) в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 14:53
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 861 × 2 574 / 2,41 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 17:11
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 861 × 2 574 / 2,95 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 17:12
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 861 × 2 574 / 2,40 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева (на снимке) и Йордана Осорио в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 17:12
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 861 × 2 574 / 2,41 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева (на снимке слева) и Йордана Осорио (на снимке справа) в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 17:12
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 861 × 2 574 / 2,76 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио (на снимке) в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 17:12
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 861 × 2 574 / 2 Мб
Презентация Вячеслава Караваева и Йордана Осорио в «Зенит-Арене»
11.09.2019. Россия, Санкт-Петербург, «Зенит-Арена», флагманский магазин ФК «Зенит». Презентация Вячеслава Караваева (на снимке) и Йордана Осорио в «Зенит-Арене».
11 September 2019, 17:12
Санкт-Петербург, Россия
Анна Мейер / ФК «Зенит»
3 284 × 2 189 / 1,68 Мб